WIHO.se har en ny ägare. Syftet med denna hemsida är att sprida information angående hushåll och fastigheteter. Allt från inredning och design till regler och information relaterad till fastighetsbranschen.

Inredningsarkitekter

En inredningsarkitekt arbetar för att maximera användningen av utrymme i något vi skulle kunna likna vid en process av rumslig design och planering. De designar arbetsmiljöer för företag, samt miljöer för privata hem.

Vi har inspirerats av inredningsarkitekten Covet.se

Ett inredningsprojekt brukar börja med en att man gör en översikt över rumsdesignen följt av en mer ingående analys. Inredningsarkitektens uppgift är att se till att designen som arbetas fram är skräddarsydd för varje kunds behov samtidigt som uppdraget passar inom budgetgränsen. Samarbetet är en diskussion kring kunden utrymmen, dess funktionalitet och hur människorna kommer att använda det.

Läs om kontorsinredning.

I förstudien får inredningsarkitekten bekanta sig med de tekniska förutsättningarna och begränsningar. Miljö- och hälsorelaterade aspekter samt den arkitektoniska lösningen för projektet undersöks. Utan förstudie kan inredningsarkitektens tid vara bortkastad på att förbereda en design som ser attraktiv ut på papper, men som senare är omöjlig att bygga.

Arbetsprocess

Först utarbetas skisser och ritningar som visas för kunden. När de har godkänts förfinar inredningsarkitekten sina originalritningar för att producera en detaljerad design, med tekniska specifikationer och ritningar som underentreprenörer kan använda i sitt efterföljande arbete.

Inredningsarkitekterna övervakar och kontrollerar sedan arbetet. Inredningsarkitekter använder datorstödda designprogram för att skapa sina mönster.

Kännetecken för en duktig inredningsarkitekt

 • Att veta hur man arbetar på egen hand och i ett team.
 • Organisations- och planeringsförmåga.
 • Kreativa, konstnärliga och praktiska färdigheter.
 • Kunskap om färg och form.
 • Förmåga att visualisera och kommunicera idéer tydligt och exakt genom sina ritningar.
 • Håll dig uppdaterad om innovationer inom designområdet.
 • Arbeta med begränsade leveranstider och budgetar.
 • Kommunikations-, presentations- och förhandlingsförmåga.
 • Forskningsfärdigheter.
 • Förmågan att acceptera kritik.
 • Flexibilitet att anpassa design efter kundens behov.
 • Förmågan att omvandla idéer till en tredimensionell design.
 • Färdigheter för problemlösning.
 • En förståelse för bygg- och säkerhetsföreskrifter.
 • Kunskaper om mjukvarudesign relaterat till design.
 • Teknisk kunskap om produkterna och kvaliteten på de material som används.
 • Formgivare som är egenföretagare och egenföretagare måste ha grundläggande förhandlings- och marknadsföringsfärdigheter.

Designers arbetar ofta med mer än ett projekt åt gången, så de behöver organisations- och planeringsförmåga. Kolla in heminredning här.